ރައީސް އާއި މަޖްލިސް މެމްބަރުންގެ ދައުރު 10 އަހަރަށް ބަދަލު ކުރަނީ

ރައީސުލް ޖުމްހުރިއްޔާގެ ދައުރާއި މަޖްލިސް މެމްބަރުންގެ ދައުރު 10 އަހަރަށް ދިގު ކުރުމަށް މަޝްވަރާ ކުރެވެން ފަށައިފިއެވެ.